Praktycznie o ZMOKU

2011-02-02

Jak gminy mają przygotować się do obsługi nowych dowodów osobistych? Jakie funkcjonalności oferuje aplikacja Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU)? To jedne z wielu zagadnień, z którymi przedstawiciele gmin mieli okazję zapoznać się podczas konferencji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz Wykonawcy zaprezentowali cele, zadania oraz stan realizacji projektu pl.ID - polska ID karta. Głównym tematem spotkania był ważny produkt projektu - wdrażana w gminach aplikacja ZMOKU. Omówiono harmonogram oraz kwestie prawno-organizacyjne związane z realizowanym przedsięwzięciem. Za pomocą wideokonferencji zaprezentowano przykładowe warianty budowy sieci.

Przedstawiciele administracji samorządowej zapoznali się z budową i funkcjonalnością aplikacji ZMOKU służącej m.in. do obsługi procesu wydawania nowych dowodów osobistych zawierających podpis elektroniczny oraz komunikacji z państwowymi rejestrami ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego.

Spotkania w Gorzowie Wielkopolskim (24 lutego br.) i Szczecinie (25 lutego br.) to kolejne miasta, po Warszawie, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie, podczas których eksperci z CPI MSWiA oraz Wykonawcy aplikacji, wyjaśniają wątpliwości i udzielają odpowiedzi na pytania reprezentantów gmin, odpowiedzialnych za dostosowanie urzędów do zmian wynikających z ustawy o dowodach osobistych.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie a gospodarzom za sprawną organizację konferencji. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach:

  • 2 marca – Opole,
  • 3 i 4 marca – Wrocław,
  • 7 marca – Kraków,
  • 9 marca – Olsztyn.

Zachęcamy również do regularnych odwiedzin strony www.mojdowod.pl, na której znajdą Państwo informacje dotyczące wdrożenia aplikacji ZMOKU, w tym szczegóły techniczne, aktualności dotyczące np. organizowanych spotkań, forum oraz moduł pytań i odpowiedzi. Zapraszamy do wymiany wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami.